Sitt – in front of my art studio.

Panzagar

6 hrs ·

စစ္ၿငိမ္းေအးရဲ႕ စုံ ေ တာ ၿမဳိ င္ ၊
မုိ း ေ တြ ၿဖဳိ င္ ၿဖဳိ င္ က် ေ ပါ႔ ဆုိ ။

August-6,2017, in front of my art studio.

 

 

 

 

 

Wang Ping’s Visit!…….

5/19/2017

0 Comments

Picture

Panzagar added 2 new photos.
1 hr · ဝိန္ပင္း ႏွင္႔သူမ၏အႏွစ္သက္ဆုံး ‘ဆူးႀကီးမ်ား’။
Wang Ping, the artist of many kinds visited my home,so called art studio.
She loved to pose in front of my dream installations and wall painting and front of “thorns”,a group of large nails that I collected from morning walks at the rail track.
May-18,2017

Picture

Picture

Advertisement

Need Help In Designing Building An Handicap International Art Gallery With Children’s World Museum! Buffalohair- Entertainment on LinkedIn

Redwood Forest

Save forever!

 

 

 


Yes, The New Pup Reporter Loki, is behind this one! Stamp of Approval : Bear The Wonder Dog Approves!

Youth and their Art may have their own Museum / Gallery. A good start today With Their paintings! 🙂

Would each of us that are visiting these pages , be willing to send a USA Five Dollars / $5.00 for the International Children Artist Museum  AT ” Sitt Nyein Aye , Art and Culture Center ”  and help the Children send in their Art for Display and the selling their art for them, Around the World ?

Awe ……. Thank You so much!

Love, Ann

 

Loki

Carlos Buffalohair shared a link.
1 hr ·
GoFundMe
·

Click here to support LETS MAKE GLOBAL ART HISTORY organized by Carlos Buffalohair
The Sitt Nyein Aye Art’s & Cultural Center Named for renowned Burmese artist/activist U Sitt Nyein Aye, this complex is actually a lumberyard set on two…
gofundme.com
LETS MAKE GLOBAL ART HISTORY  Share
  Tweet
Be the first to share
The Sitt Nyein Aye Art’s & Cultural Center

Named for renowned Burmese Artist/Activist U Sitt Nyein Aye, this complex is actually a lumberyard set on two commercially zoned blocks (1 acre), with approximately 30,000 sq. ft. of covered space,  2 story building, warehouses, blab, blab, blab. The story of how we managed to score this primo piece of property is a story in itself for it was a hazardous journey.

Now we own it all, lock, stock and tomahawk but we face another daunting challenge, to bring the existing compound up to speed with regard to the United Nations Convention on the Rights of Disabled People (CRPD), The International Disabilities Alliance (IDA) & The American’s With Disabilities Act (ADA).

Being that I am disabled as well as many of my friends I know the struggles a disabled person must endure during the course of just one day, both physical and the emotional aspects of our condition. I don’t simply want to comply with disabilities mandates, I want to embrace these mandates.

Lessons learned by the devastating Oakland Artist Collective Fire a few months back exposed the  critical need to address public safety from a variety of vantage points. What about the disabled people who would not be as ambulatory in escaping a fire? How would they escape & how would they survive?

Adding to our concerns is the fact we want to build an International Children’s Art Museum within this complex. How can we make this facility safe for everyone who enters this compound, especially kids? Toss in the myriad of shops, galleries and the visitors they will being to our complex and it is all to clear, Public Safety & Disabilities MUST be addressed from the very beginning NOT as an after thought.

After watching as our community races to comply with Disabilities mandates after the fact, spending millions to renovate and cobble ramps and doorways, we want to do things different and that is why I am here, to petition the global art community for assistance.

I mentioned 5 million dollars as the sum we would need to bring this arts center into compliance in the very beginning and believe me, this is a conservative estimate since fire mitigation is also necessary. So I am petitioning for the assistance from the international commercial sector as well as the citizens & artisans of the world in the evolution of this arts complex.

Along with funding it would be way cool to have engineers, architects and innovators in the field of Disabilities to assist in the construction of this arts complex. This could be a veritable showcase of  innovation   design that could revolutionize how we address the growing number of disabled clientele globally speaking.

Being that I am disabled I can safely say that it would be nice to be able to visit places that are accessible to the disabled regardless of handicap. To have freedom of movement and share in the beauty of art rather than wondering if your wheelchair will fit in the door. When I was wheelchair bound I hated crashing into people because there was no room on the walk path for me to pass.

Who would benefit from this Project? The Global Art Community & the disabled would by having another international arts and cultural destination. But for the disabled artists & entrepreneur this would be a blessing. To address the needs for the disabled from the very beginning would also open up opportunity for the disabled to get involved with this arts & cultural project from the very onset. Maybe have their own store or gallery.

The lumberyard is raw, ready for development and is prime for Innovations in the world of disabilities. This must be addressed before we can move forward. Addressing disabilities in the design & construction of this complex will save millions if we address this in the beginning. With the help of the global public and experienced professionals in the World of Disabilities this could be more than a real cool art & cultural center.

The Sitt Nyein Aye Arts & Cultural Center would be an international showcase or blueprint of how we can address the needs of disabled human beings in the future. Now that would make history in any ones book.

My mentor and dear friend the late Robert Perske championed the cause of the disabled and he continues to be my inspiration. If only he was here to see what I’ve gotten myself into now.

I know he would be proud…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://buffalohair-jageuniverse7.weebly.com/

 

625434_10151615982298264_969802366_n

429500_10150572100041207_1988398246_n

936593_10204187254480202_1476903546427744145_n

m-44cdda8233ad4abf9eac05304e7b12c7

A – Going Up / B – Going Down!

At pages:

 

BSI Documentary – Building accessibility

 

 

Disability Access – Tips for the small business

 

 

https://annlrd.wordpress.com/1-a-111111-ada-checklist-for-existing-facilities/

Have to be prepared as you update old Lumber Yard, gallery space before it opens:(

https://www.youtube.com/watch?v=D60we_4VZGY

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R3_jeSxMMls

 

 

A – Going Up / B – Going Down!

A

B

 

 

 

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buffalohair – Jage Press/..Buffalohair – Jage Universe 7. At Center Event Opening 2017 / Sitt Side Bar…….

Artist Ngaba
7 hrs · ဂ်ယ္ရင္း ရဲ႕’ဂ်က္ဆန္ပုိးေလာ႔ စတုိင္’ OMG ! You did it??? It’s children’s work?
Work by Jairian, a eight year old girl.

 

Buffalohair –  Jage  Press..

Sitt Side Bar

Panzagar Magazine
January 22 ·2017

Visvakarma’s Children <Stories of India’s Craftpeople
( Jaya Jaitly )
Illustrations by Sitt Nyein Aye
(All sketches are dry-brush works)
No-( 12 )

sitt nyein aye photos

Picture

Panzagar Magazine /Illustrations by Sitt Nyein Aye

Picture

  1. Trinidad CO.

Picture

Click Jinghpaw Flag to Link

Archives

June 2017
May 2017
April 2017
January 2017
November 2016
August 2016
June 2016
May 2016
February 2016
January 2016
December 2015
October 2015

 

Art News Note’s of Photographers / Artists / Writers…….

Side Bar

 

 

 

 

 

 

 

Page Starting Here

The Youth Painting in one of the Warehouses 🙂 Away from the main Art Galleries just in case , if any spilled paint or splatters:)

Artist Ngaba
6 hrs · A picture at the begining.
တေယာက္ကေရး၊တေယာက္က ေတြးသေပါ႕။

Artist Ngaba added 4 new photos.
6 hrs · ” အံ႔ဩပါ႔၊ ေမာ္ဒန္လုိက္ၾကပုံမ်ား၊ ”
၁-စုတ္အေသးကေန စုတ္တံအျပားႀကီး ။(အင္ပရက္႐ွင္း)
၂-အ႐ုပ္ဆြဲတာ ေက်ာ္သြားၿပီ ။( ဂ်က္ဆန္ပုိေလာ႔ရဲ႕(Dripping )အစက္ခ်စတုိင္)
၃-မရပ္ေသးဘူး၊ေနာက္ဆုံးမွာ- စုတ္နဲ႔မဟုတ္၊လက္မွာေဆးသုတ္ၿပီး – –
( ဒါ-မကၠဆီကန္ႏႊယ္တဲ႔၊ အေမရိကန္ကေလးေတြ။ )

Artist Ngaba
7 hrs · ဂ်ယ္ရင္း ရဲ႕’ဂ်က္ဆန္ပုိးေလာ႔ စတုိင္’ OMG ! You did it??? It’s children’s work?
Work by Jairian, a eight year old girl.

Artist Ngaba added 3 new photos.
7 hrs · – စုတ္တံႀကီးႀကီးနဲ႔မွ ဆြဲခ်င္ပါတယ္ဆုိတဲ႔၊ ကေလးေတြရဲ႕ အိတ္စ္ပရက္႐ွင္းမ်ား။

Artist Ngaba added 4 new photos.
7 hrs · ” လြတ္လပ္တဲ႔ပန္းခ်ီ၊ ကေလးပန္းခ်ီပါတဲ႔ ”
-ပါတီစီပိတ္ လုပ္ၾကတာ၊
-ကင္းဗတ္ေပၚမွာ၊ ဘုတ္ေပၚမွာ ဆြဲၾကတာ၊
-ႀကဳိက္တဲ႔အေရာင္ ယူတယ္၊လုိခ်င္တဲ႔အေရာင္ ေတာင္းတယ္၊
-(တေယာက္စီဆြဲခဲ႔ၾကတာ ခြဲျပထားတယ္၊)
The painting ( 36″ x 48″ , Acrylic on canvas ),painted by a group of little girls who was participated at Sitt Nyein Aye’s future studio,May-21,2017)

Artist Ngaba added 3 new photos.
6 hrs · ေမွာင္ရီၿပဳိးျပ၊ တခဏဝယ္ ၊
လည္ခ်င္ပါတယ္ ဆုိသူမ်ား-
-မုိးမ႐ြာ၊ေလမျပင္း၊ေလၫွင္းကေလးနဲ႔၊
သာသာယာယာ၊ဆည္းဆာပြဲကေလးအၿပီး၊
(လ်ဴကီးလည္းပါ။)Artist Ngaba
10 hrs ·

စစ္ၿငိမ္းေအးရဲ႕ ပန္းခ်ီအိမ္မွာ ၊
ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ဆည္းဆာအခမ္းအနားေလးၿပီးျပန္ေတာ႔ ။

Artist Wang Ping and her colleagues visited to my art studio just after our celebration was over.
May-21,2017

Wang Ping Snapping Pictures Of Sitt’s Paintings As Sitt Takes Photo’s of Wang Ping Taking Photo’s ?  🙂 …….

Artist Ngaba added 4 new photos.
2 hrs · သူတုိ႔ေပ်ာ္ကာ၊ ဆြဲၾကတယ္။
သူတုိ႕ဆြဲတာ၊ စိတ္မူယာကင္း ၊
ဟန္ေဆာင္ျခင္းမ႐ွိ၊ ပကတိ႐ုိးစင္းလွ ၊
ၾကၫ္႔ရသူတုိင္း ေပ်ာ္သြားၾက ။

Artist Ngaba
8 hrs · “အင္ပရက္႐ွင္း၊ စုတ္ခ်က္ျပင္းနဲ႕”
လူကေသးေပမဲ႕၊စုတ္တံကေသးသတဲ႔ ၊
စုတ္ျပားႀကီးနဲ႔လည္း ၾကမ္းလုိက္ၾကျပန္ ။

Artist Ngaba
7 hrs · တေယာက္ထဲလည္း၊ဆြဲမွာဘဲတဲ႔၊ ဇြဲမေ႐ွာ႔။
( ပန္းခ်ီကားကုိၾကၫ္႔ပါ၊သူတုိ႔ဆြဲတာမွ ဟုတ္ရဲ႕လား ၊တကယ္႔ေမာ္ဒန္ ပန္းခ်ီကား။)

Artist Ngaba added 4 new photos.
7 hrs · ” ေပ်ာ္လည္းေပ်ာ္၊လြမ္းလည္းလြမ္း ”
ေပ်ာ္ရင္းနဲ႔ လြမ္းေနမိ ။ သူတုိ႔ဆြဲဖုိ႕ျပင္၊ ဆြဲခ်င္တာဆြဲ ၊ဆြဲတာၾကၫ္႔၊ အမွန္ေပ်ာ္ပါဘိ။
ၾကၫ္႔ရင္းနဲ႕-
-အေမရိကားေရာက္စ၊ဟုိး တက္ဆက္နယ္၊ေအာ္စတင္၊ သီတဂူမွာ ၊တ႐ုန္း႐ုန္းနဲ႕
လာဆြဲၾကတဲ႔ ကေလးေတြ အရမ္းသတိရ။
-ၿပီး-အိႏၵိယ၊နယူးေဒလီမွာတုန္းက၊ ‘ခ်င္း’ကေလးေတြ၊အ႐ြယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ပန္းခ်ီခန္းမွာ
လာဆြဲၾကတာ၊ သီးသန္႔စီစဥ္ဆြဲေစခဲ႕တာ၊နည္းနည္းမဟုတ္၊(၁၀၀-ေက်ာ္တယ္၊ပင္ပန္း
လုိက္ခဲ႕ပုံမ်ားေတာ႔၊)၊ သူတုိ႔ကုိလည္း အရမ္း သတိရ ။

Artist Ngaba added 4 new photos.
8 hrs · ” ၾကၫ္႔လည္းၾကၫ္႔တယ္၊ သိလည္းသိလြယ္ ”
နမူနာ နည္းနည္းျပ၊(အေရာင္ေတြ ေရာမသြားေအာင္)
မွတ္မိၾကတယ္။

Artist Ngaba
6 hrs · ျပပြဲကေလးအသြင္ ၊
“ႏွင္းဆီအိမ္” ပန္းခ်ီဆင္ၾကမယ္ လုိ႕ ။
(Together with young and ‘still going strong’)
ပန္းခ်ီဆရာမ အဲလစ္စ္ ႏွင္႔ စင္သီယာ ၊ may-21,2017

Artist Ngaba
1 hr · ကူတဲ႔သူ ေမာပါရဲ႕၊
ဆြဲလုိက္ၾကပါတဲ႔ အၿပဳိင္အဆုိင္။

Artist Ngaba added 2 new photos.
2 hrs · -ဤညေနခင္း၊ပန္းခ်ီစင္တာမိတ္ဆက္ျခင္း၊အင္စေတာ္ေလး႐ွင္း၊နဲ႔
ဂီတဆည္းဆာပြဲမွာ၊
အလံေတြ၊ဂစ္တာသံေတြ၊’မုိမုိ’ေတြ အျမင္႔ခုန္ပ်ံေက်ာ္ၿပီး၊ ေရာက္လာၾကတဲ႔၊
စစ္ၿငိမ္းေအး၏ အထူးဧၫ္႔သည္ေတာ္မ်ား။
-အဲဒီထဲမွာ ‘ဂ်ယ္'(လိေမၼာ္)က၊အငယ္ဆုံး၊အဆြဲဆုံး၊

Artist Ngaba
2 hrs · မေက်နပ္ေသးဘူးတဲ႕၊စဥ္းစားေနတယ္၊
ျပန္ဆြဲဦးမယ္ ဆုိပါဘဲ- ဂ်ယ္ ၊

Daniel Leonetti :   she got tired painting. . .

Artist Ngaba
2 hrs · ” ဟဲ႕-ဘာျဖစ္သြားတာလဲ ‘ဂ်ယ္’ ! ”
ၾကမ္းျပင္မွာ ဒါဏ္ရာေတြနဲ႔၊ ပက္လက္၊ ( စိမ္းနီျပာဝါ၊ပန္းခ်ီဒါဏ္ရာေတြေလ၊)

 Hearts:)

Artist Ngaba added 4 new photos.
2 hrs · သည္ေနရာ၊ မၾကာပါဘူး၊ စတူဒီယုိႀကီး ျဖစ္ေတာ႔မွာ။
မင္နီဆုိးတားက၊သူတုိ႔မ်ားလည္း ထဲထဲဝင္ဝင္၊ကူညီခ်င္လွ်က္-
May-21,2017

Artist Ngaba
3 hrs · အနီးဆုံးလူ-သူတုိ႕ပါဘဲ၊
( ကြန္ဆက္က်ဴရယ္ပန္းပုဆရာ ရာဂ်ီယုိ နဲ႔ စာေရးဆရာ ဒင္နီယယ္ )
ဂ်က္စီ နဲ႔ ကားလုိ႔ တုိ႔က မနီးမေဝးမွာ၊
May-21,2017

Daniel Leonetti : He talked my ear off about art. . .

Artist Ngaba added 4 new photos.
3 hrs · ဧၫ္႔သည္ကုိ၊ ဧၫ္႔သည္က ၊
ဝုိင္းဝန္းပါဝင္ေတးဆုိျပ၊
( မင္နီဆုိးတားက လာတဲ႔ မိတ္ေဆြ )

Wang Ping’s Youngest Son on guitar 🙂

Buffalohair: Legendary Burmese Activist/Artist Sitt Nyein Aye Gallery Appears in Trinidad / Colorado Go Fund Me.Click here to support LETS MAKE GLOBAL ART HISTORY organized by Carlos Buffalohair………

Buffalohair: Legendary Burmese Activist/Artist Sitt Nyein Aye Gallery Appears in Trinidad / Colorado Go Fund Me.Click here to support LETS MAKE GLOBAL ART HISTORY organized by Carlos Buffalohair………

A huge Art Gallery is in the works! Yes, Buffalohair is busy making a huge Gallery!

On two large city blocks, which will be named after the …..Legendary Burmese Activist/Artist Sitt Nyein Aye! Where he will also have his own, First Class Gallery!

Yes, every thing will be First Class when Buffalohair is done creating his own work of art , this Gallery !

Jage:)

 

 

 


Yes, The New Pup Reporter Loki, is behind this one! Stamp of Approval : Bear The Wonder Dog Approves!

Youth and their Art may have their own Museum / Gallery. A good start today With Their paintings!

Would each of us that are visiting these pages , be willing to send a USA Dollar / $1.00 for the International Children Artist Museum  AT ” Sitt Nyein Aye , Art and Culture Center ”  and help the Children send in their Art for Display and the selling their art for them, Around the World ?

Awe ……. Thank You so much!

Love, Ann

 

Loki

Carlos Buffalohair shared a link.
1 hr ·
GoFundMe
·

Click here to support LETS MAKE GLOBAL ART HISTORY organized by Carlos Buffalohair
The Sitt Nyein Aye Art’s & Cultural Center Named for renowned Burmese artist/activist U Sitt Nyein Aye, this complex is actually a lumberyard set on two…
gofundme.com
LETS MAKE GLOBAL ART HISTORY  Share
Tweet
Be the first to share
The Sitt Nyein Aye Art’s & Cultural Center

Named for renowned Burmese Artist/Activist U Sitt Nyein Aye, this complex is actually a lumberyard set on two commercially zoned blocks (1 acre), with approximately 30,000 sq. ft. of covered space,  2 story building, warehouses, blab, blab, blab. The story of how we managed to score this primo piece of property is a story in itself for it was a hazardous journey.

Now we own it all, lock, stock and tomahawk but we face another daunting challenge, to bring the existing compound up to speed with regard to the United Nations Convention on the Rights of Disabled People (CRPD), The International Disabilities Alliance (IDA) & The American’s With Disabilities Act (ADA).

Being that I am disabled as well as many of my friends I know the struggles a disabled person must endure during the course of just one day, both physical and the emotional aspects of our condition. I don’t simply want to comply with disabilities mandates, I want to embrace these mandates.

Lessons learned by the devastating Oakland Artist Collective Fire a few months back exposed the  critical need to address public safety from a variety of vantage points. What about the disabled people who would not be as ambulatory in escaping a fire? How would they escape & how would they survive?

Adding to our concerns is the fact we want to build an International Children’s Art Museum within this complex. How can we make this facility safe for everyone who enters this compound, especially kids? Toss in the myriad of shops, galleries and the visitors they will being to our complex and it is all to clear, Public Safety & Disabilities MUST be addressed from the very beginning NOT as an after thought.

After watching as our community races to comply with Disabilities mandates after the fact, spending millions to renovate and cobble ramps and doorways, we want to do things different and that is why I am here, to petition the global art community for assistance.

I mentioned 5 million dollars as the sum we would need to bring this arts center into compliance in the very beginning and believe me, this is a conservative estimate since fire mitigation is also necessary. So I am petitioning for the assistance from the international commercial sector as well as the citizens & artisans of the world in the evolution of this arts complex.

Along with funding it would be way cool to have engineers, architects and innovators in the field of Disabilities to assist in the construction of this arts complex. This could be a veritable showcase of  innovation   design that could revolutionize how we address the growing number of disabled clientele globally speaking.

Being that I am disabled I can safely say that it would be nice to be able to visit places that are accessible to the disabled regardless of handicap. To have freedom of movement and share in the beauty of art rather than wondering if your wheelchair will fit in the door. When I was wheelchair bound I hated crashing into people because there was no room on the walk path for me to pass.

Who would benefit from this Project? The Global Art Community & the disabled would by having another international arts and cultural destination. But for the disabled artists & entrepreneur this would be a blessing. To address the needs for the disabled from the very beginning would also open up opportunity for the disabled to get involved with this arts & cultural project from the very onset. Maybe have their own store or gallery.

The lumberyard is raw, ready for development and is prime for Innovations in the world of disabilities. This must be addressed before we can move forward. Addressing disabilities in the design & construction of this complex will save millions if we address this in the beginning. With the help of the global public and experienced professionals in the World of Disabilities this could be more than a real cool art & cultural center.

The Sitt Nyein Aye Arts & Cultural Center would be an international showcase or blueprint of how we can address the needs of disabled human beings in the future. Now that would make history in any ones book.

My mentor and dear friend the late Robert Perske championed the cause of the disabled and he continues to be my inspiration. If only he was here to see what I’ve gotten myself into now.

I know he would be proud…

 

http://buffalohair-jageuniverse7.weebly.com/

 

625434_10151615982298264_969802366_n

429500_10150572100041207_1988398246_n

936593_10204187254480202_1476903546427744145_n

m-44cdda8233ad4abf9eac05304e7b12c7

Surprise Ideas: Function after form: from old auto repair to live/work space …….

 

 

Quote:

Published on May 14, 2017

Two decades ago, architects David Yocum and Brian Bell were new to Atlanta and looking for an abandoned building that they could “reimagine”. They found their opportunity in a crumbling former auto repair shop. Yocum bought it for $40,000 and spent the next three years working nights and weekends to make it into a home for himself and his wife.

Most of the roof had already collapsed so Yocum removed what remained over the front half of the building and created an open courtyard. Since the remaining building had no windows, to add light, he installed a wall of glass doors for the front and skylights. To insure that the back of the building- at the time the bedroom and living room- wouldn’t be too dark, he didn’t build any solid walls inside the structure. Instead the rooms in the middle of the space- the kitchen, mechanical room and bathroom- have “slivers” for walls to filter light from the front to the back.

“If we had solid walls and no skylights it would be quite oppressive,” explains Yocum. “So if you imagine the idea of a skylight where you’re cutting a hole to the sky, the same attitude was taken with these walls. Instead of having solid walls we would have just a series of small slivers.”

Yocum and Bell began their architecture practice (BLDGS) in the front of the building, but eventually, both the firm and Yocum’s wife wanted more space, so the couple moved out and today the entire space is an office.

The exterior of the building still retains the abandoned look, mostly due to the sealed-shut windows, and the architects like keeping it anonymous. “It’s in the heart of the city, but it’s also a bit of an oasis”.

Inside, now that the courtyard is exposed to the elements, the walls change with the years: paints falls off, the metal windows develop more and more patina. For Yocum and Bell, this aging is a beautiful thing.

“Beauty can be found in a lot of places,” explains Yocum who thinks the reimagining of buildings can be done more often. “It’s no different from a city that’s been around for 600 years, is that you find ways to reuse structures and you discover what you can and you turn it into something new. It’s a very natural approach to things. I think what’s interesting is that it can lead to unexpected situations. ”

BLDGS Architects: http://www.bldgs.org/

Photo credit: interior photo- Dwight Eschliman http://eschlimanstudio.com/; all others- BLDGS

Original story: https://faircompanies.com/videos/func…

 

To Christen The Future ‘Sitt Nyein Aye Arts & Cultural Center’……. Happening Today May 21st. 2017 3:00 PM to 7:00 PM In Trinidad.Colorado.!…….

 To Christen The Future ‘Sitt Nyein Aye Arts & Cultural Center’…….May 21st. at 3:00 PM In Trinidad.Colorado…….

Sunday May 21st 3-7 MST

Amato Lumber 224 E. Godding Street, Trinidad, Colorado, 81082

 

 

 

Trinidad Colorado. ‘KINSHIP OF RIVERS FESTIVAL’ Sunday May 21st 3-7 MST Amato Lumber 224 E. Godding Street, Trinidad. Colorado. 81082…

Carlos Buffalohair published an article on WordPress.

2 hrs ·

WordPress

·

Acclaimed Laureate Wang Ping Returns to ‘The Colony’, Trinidad Colorado. ‘KINSHIP OF RIVERS FESTIVAL’ Sunday May 21st 3-7 MST Amato Lumber 224 E. Godding Street, Trinidad, Colorado, 81082 As promised the irrepressible Wang Ping is returning to Trinidad Colorado with her Kinship of Rivers Festival to prepare traditional Chinese dumplings. Her backdrop will be in the Amato Lumber Yard (The Diamond in the Rough) where her ‘Kinship of Rivers’ flag installations will be on display, share stories and christen the future ‘Sitt Nyein Aye Arts & Cultural Center’. [ 45 more words ]

https://buffalohair.wordpress.com/…/wang-pings-kinship-of-…/

Wang Ping’s ‘Kinship of Rivers Festival’ Sunday 21st, Trinidad Colorado

Acclaimed Laureate Wang Ping Returns to ‘The Colony’, Trinidad Colorado. ‘KINSHIP OF RIVERS…

WordPress

Wang Ping , May 2017 is at Sitt’s Studio!

Wang Ping ‘Kinship of Rivers’ Project Returns to ‘The Colony’, Trinidad Colorado

Source: Wang Ping ‘Kinship of Rivers’ Project Returns to ‘The Colony’, Trinidad Colorado

Wang Ping ‘Kinship of Rivers’ Project Returns to ‘The Colony’. Trinidad Colorado

Wang Ping ‘Kinship of Rivers’ Project Returns to ‘The Colony’. Trinidad Colorado

dumpling flyer

As promised Award Winning Laureate Wang Ping returns to The Colony to prepare her Traditional Chinese Dumpling. Kinship of Rivers continues to inspire unity and bring respect to our most precious commodity, water. Mni Wiconi, Water is Life and Wang Ping made the pilgrimage to the Oceti Sakowin Camp, along the Cannon Ball River. It became a sacred journey, a story you must hear.

Ms. Ping will share her tales of life and the people who inspired them, along the river. It’s not just about dumplings, it’s about life, cultures, diversity as well as commonalities that make us uniquely human. Kinship is a bond that needs few worlds to describe for it is more a feeling of deeper understanding, trust and sanctuary, a novelty in today’s world. She’ll be at the Amato Lumber Yard Complex, 224 E. Godding, Trinidad, Colorado, 81082 on May 21st at 3:00 pm.

Renowned Artist/Activist Sitt Nyein Aye of Burma will also be painting Murals and Big & little kids are most welcome to participate with Sitt and express themselves in color. Wang Ping will display her Everest Flag Installations. Everyone can create a flag with personal statements, concerns prayers or whatever floats their canoe in the spirit of sharing and cultural expression.

Visitors from around the planet encouraged to bring their traditional regalia, music, and stories, join in on the conversation. If you’re from another universe, ‘Sí, hablamos Pleiadean & Andromedian’. Carbon and sodium based life forms welcome. Abductions and probing prohibited where posted.  BYOAC: Bring Your Own Aluminum Cap. Bring sense of humor

Minstrels welcome to wandering about eh. Hopefully a mix of cultures will converge on this humble little gathering to give a truly international flavor to this humble event. Human beings from a throughout the universe and multi dimensional planes are invited to celibate water with Wang Ping, Sitt Nyein Aye and the artists from ‘The Colony’.

Regardless of the state of it’s state of matter, water is water.

Wang Ping will be at the Amato Lumber Yard Complex, 224 E. Godding, Trinidad, Colorado, on Sunday May 21st at 3:00 pm.

Open agenda & room for improv. 

Info: noveho@gmail.com, ask for Guido, Capice?

Your Devil’s Advocate

Buffalohair